Köpvillkor

försäljningsvillkoren & sekretesspolicy

Köp/säljvillkor/Sekretesspolicy
 

Generellt
Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under Köplagen. Konsumentköplagen, Distansavtalslagen samt Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver..

Beställning
Beställningar sker via vår webbutik Allbutiken. I och med beställning godkänner köparen Allbutikens köpvillkor. Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd och detta före köp genomförs. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för Allbutiken polisanmäls.


Betalningssätt

Förskottsbetalning:
För att förskottsbetala väljer du Förskottsbetalning. När din beställning är genomförd så kommer du att mottaga ett bekräftelse mail till din e-post adress. Det är därför viktigt att du anger rätt e-post adress. Sedan betalar du in pengarna på bankgironr: 477-6712 . Alternativt konto nr: 8032-5, 04 626 811-6 (Swedbank). Märk med ditt ordernummer som du fått vid beställningen och namn. Vi skickar din order då din betalning är mottagen. .
OBS! VIKTIGT! När din beställning är genomförd så kommer du att mottaga ett bekräftelse mail till din e-post adress. Det är därför viktigt att du anger rätt e-post adress.
Frakt och hanteringskostnad för outlösta paket (eller annullerad order) debiteras med 20% av ordervärde och fraktkostnad dock minst 300 kr exkl. moms.

Priser
Alla priser är angivna exklusive frakt. Moms ingår alltid i produkterna men visning av pris kan även ske exkl. moms vid visning av priser i svenska kronor.
Det pris som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, detta oavsett om priserna ändrats upp eller ner.
Fraktkostnad tillkommer alltid och är beroende av produkternas vikt. Skärmar och datorlådor skickas som separat kolli.
Totala fraktkostnaden ser man i "Kassan" innan orden läggs.

Företag med fakturabetalning
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12% på utstående belopp, från förfallodagen räknat.
Order vilken redan är fakturerad kan inte i efterhand omfaktureras i annat namn.

Leveranser
Alla leveranser sker normalt med svenska Posten och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt.
Information gällande respektive fraktsätts regler finner ni via www.posten.se. Det är köparens ansvar att adresser som angivits vid beställning äger sin riktighet. Godssökning av kolli är möjligt via www.posten.se.
Det åligger kunden att, inom skälig tid från avsändandet, följa upp och hämta ut beställda varor. Skälig tid kan variera mellan 3-10 dagar beroende på fraktsätt.
Frakt och hanteringskostnad för outlösta paket (eller annullerad order) debiteras med 20% av ordervärde och fraktkostnad dock minst 300 kr exkl. moms.

Leveranstider
Varor i lager packas och avsänds normalt inom 1-3 arbetsdag. Vid stor orderanhopning, eller under semestertid så kan det ta lite längre tid. Om varan ej finns i lager tar det ca 5-7 dagar extra. Postens leveranstiden är normalt 2-3 arbetsdagar från det att varorna lämnat vårt lager.
Om du är osäker om leveranstid så är du välkommen att höra av dig.
I de fall köparen anser att leveransen dröjer på sådant sätt att kunden inte längre önskar motta ordern är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställs i enlighet med de föreskrifter som återfinns i dessa köpvillkor.
Avbeställning kan ske så länge leveransen inte är packad.
Alla order lagda via Allbutiken registreras som fulleverans, dvs. allt levereras så snart alla beställda varor finns i lager. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Förändring och avbeställning
Förändringar av order är möjliga så länge ordern inte gått till plock och pack. Förändringar gällande avbeställning, av en eller flera varor, är möjligt via telefon.
Tillägg och avbokning kan även ske via mail men detta medför en risk att ordern hinner effektueras under den tid det tar för oss att hantera ditt mail, om så är fallet anses avbokningen/tillägget inte som inkommen i tid, varför detta sätt avrådes.
Du som kund är i de fall avbokning inte skett i tid, skyldig att motta försändelsen, och kan sedan i tillämpliga fall använda "Ångerrätten".
Avbeställning av beställningsvara, vilken köpts in speciellt för kundens räkning är inte möjlig.

Garantier
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti om inget annat anges, med undantag för plomberad programvara, förbrukningsartiklar (t.ex. bläckpatroner) samt vissa typer av komponenter såsom fläktar. I de fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis varan av denna garantitid.

Reklamationer
Konsumentköplagen föreskriver två års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på varan redan vid leveranstillfället.

Returer
Kunden ansvarar för att varan emballeras såsom varan levererades.
Varor vilka levereras från oss i ESD-emballage (antistatskyddat) skall även returneras till oss i ESD-emballage.
Vidare skall varan insändas i stötskyddande emballage, vilket normalt innebär ytterlåda fylld med stötdämpande material vari varan placeras. Vadderade kuvert är normalt inte att anse som stötskyddande emballage.
PC skall återsändas i det emballage vilken varan var förpackad i vid leverans ifrån Allbutiken, eller emballage med motsvarande funktionalitet.
Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Gäller returen ett garantiärende ersätter vi kunden för fraktutlägg motsvarande Postens postpaket, detta gäller endast i de fall returen faller under normalt garantiärende.
Returer gällande garanti, eller reklamation, där varan inte är behäftad med garantifel eller där otillräcklig felbeskrivning inte medföljt kommer att återsändas till kunden och en avgift på 400:- exkl. moms (500:- inkl. moms). Detta för att täcka våra kostnader för felsökning och hantering. Kostnaden för frakter tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara inte finns.
Vid retur av lagringsmedia eller produkt innehållande lagringsmedia, kan inte Allbutiken ställas till ansvar för ev. förlust av, på mediet sparad, information.

Ångerrätt (Gäller endast privatpersoner)

Varan måste återsändas i "väsentligt oförändrat" skick. Detta gäller även varans eventuella emballage och programvaror. Varan får naturligtvis inte ha varit använd om ångrat köp ska medges.
Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. I de fall en tjänst, efter överenskommelse med kunden, påbörjas inom tiden för ångerrätten mister kunden rätten att åberopa denna lag.
Begäran om ångrat köp skall göras via mail eller telefon.
Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad. Återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst medges ej.
Ångrat köp kan i vissa fall medges även om kriterierna i lagen inte uppfylls. I dessa fall står köparen för samtliga fraktkostnader. Återbetalning av ångrade köp skall vara utfört inom 30 dagar från den dag då vi mottagit varan.

Outhämtade försändelser
Frakt och hanteringskostnad för outlösta paket (eller annullerad order) debiteras med 20% av ordervärde och fraktkostnad dock minst 300 kr exkl. moms.
I förekommande fall debiteras även montering och demontering av beställt system, normalt ca 400-600 kr exkl. moms.
Avgiften vi tar ut skall täcka de kostnader vi belastats med i samband med hanteringen av outhämtad order.


Skadade försändelser.
Om en vara/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till Posten, normalt via utlämningsstället. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom 5 dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på varan, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått. Kopia på Posten skriftliga reklamation mailas till oss.

Informationsförlust
Allbutiken kan inte hållas ansvarig vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker.
Vid retur av lagringsmedia eller produkt innehållande lagringsmedia, kan inte Allbutiken ställas till ansvar för ev. förlust av, på mediet sparad, information.

Tryckfel etc.
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Tvist
Tvister där köparen är privatperson har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan företag avgöres som regel i domstol.

Force majeur

Skulle Allbutiken vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Allbutiken fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade varor.

Sekretesspolicy

Personuppgifter:

För att du skall kunna genomföra ett köp på Allbutiken.se behöver vi ditt namn, adress, mobilnummer och e-post.
Detta är nödvändigt för att kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, hålla dig uppdaterad kring ordergången och kontakta dig vid behov angående dina ordrar.

Vi är skyldiga att lagra orderinformation i samband med redovisning, avgiftshantering och eventuell garanti-/returhantering. Denna historik raderas efter tio år. Av säkerhetsskäl lagrar vi också IP-adressen som används vid beställning.

För olika ändamål kan vi behöva andra personuppgifter. Vilka personuppgifter det handlar om och syftet med dessa beskrivs här i sekretesspolicyn.

Dina rättigheter:

Du har rätt till insyn i de personuppgifter som Allbutiken.se har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få ta del av dessa uppgifter kostnadsfritt, i enlighet med lagstiftningen.

Du kan också när som helst begära att vi raderar eller korrigerar dina personliga uppgifter, under förutsättning att vi inte är skyldiga att lagra dessa i enlighet med gällande lagstiftning eller andra skyldigheter vi har.

Information skall utlämnas/överföras på ett säkert sätt. Om den registrerade skickar sin begäran elektroniskt, och om denne inte begär annat, ska informationen utlämnas i vanlig elektronisk form.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett oss.

Du har rätt att skicka klagomål till Dataskyddsförordningen om du upplever att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy.

Arkivering av personuppgifter:

Bokföringslagen ålägger oss att lagra transaktionsdata i 5 år, men för att kunna skydda kundernas rättigheter i samband med garantier och reklamationer enligt konsumentköplagen, köplagen och Allbutiken.se:s försäljningsvillkor, lagrar vi köphistorik i 10 år.

Utlämning av varor:

Vi samarbetar med Postnord för transport av varor. Vi utlämnar personuppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna leverera varorna till dig. Informationen som delas med transportörerna är namn, adress.

Betalningslösningar:

Av säkerhetsskäl lagrar vi historik som innehåller IP-adressen som vi mottar ordrar från. Betalningsuppgifter hos Allbutiken.se är: IP-adress, namn, adress, e-post och mobiltelefonnummer.

Alla system som behandlar personuppgifter som är knutna till betalning av ordrar, är strikt begränsade till de anställda som utför nödvändiga uppgifter i samband med ordern.

Personuppgifter till tredje part:

Allbutiken.se kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter på annat sätt än i enlighet med det som framgår av denna sekretesspolicy. Dina uppgifter kommer endast att delas om vi är juridiskt skyldiga till detta eller får ditt samtycke.

Ändringar i policyn:

Om vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att publicera den reviderade versionen här med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmanar dig att granska policyn regelbundet. Om det genomförs större ändringar som väsentligt förändrar vår sekretesspraxis, kan vi också meddela dig på annat sätt, exempelvis via e-post, på företagets hemsida eller sociala medier.

Kontaktinformation:

Om du vill att Allbutiken.se skall radera dina uppgifter, eller om du vill att dina personuppgifter som lagras av Allbutiken.se skall utlämnas, så kontakta oss via e-post [email protected]

Postadress:

Allbutiken.se

511 56

Kinna, Sverige

Senast ändrad: 2018-05-24