Multitest 12 vanligaste drogerna

 • 99 kr
I lager.

Multi drogtest, 12 olika droger

Apotek365s eget urintest är utformat för att säkerställa både säkerhet och snabba resultat.

Köp detta drogtest till ett förmånligt pris utan att kompromissa på kvaliteten. Upptäck 12 vanligt förekommande droger med detta multitest, perfekt för att få snabba och tillförlitliga resultat när du är osäker på testpersonens drogbruk

Urintest: Multidrogtest sticka 12 st olika preparat;

 1. Cannabis (THC/Hasch) 50 ng/ml -
 2. Opiater (OPI) 2000 ng/ml -
 3. Amfetamin (AMP) 1000 ng/ml -
 4. Kokain (COC) 300 ng/ml -
 5. Metadon (MTD) 300 ng/ml -
 6. Metamfetamin (MET) 1000 ng/ml-
 7. Tradolan (TRA) 100 ng/ml -
 8. Buprenorfin/Subutex (BUP) 10 ng/ml -
 9. Bensodiazepiner (BZO) 300ng/ml -
 10. Fentanyl (FTY) 10 ng/ml -
 11. Ketamin (KET) 1000 ng/ml -
 12. Oxikodon (OXY) 100 ng/ml

Mer om 12 multipanel drogtest dip-kort

Med Apotek365 multi drogtest testar eventuell förekomst av 12 olika droger Amfetamin, Cannabis (marijuana), Opiater, Metamfetamin, Ecstasy, Kokain, Benzodiazepin samt 6 stycken vanliga narkotikaklassade läkemedel.

Tradolan– det aktiva innehållsämnet i Tramadol Stada – är ett smärtstillande läkemedel som tillhör klassen opioider som verkar i det centrala nervsystemet.

Metadon är en syntetisk opiat (ett morfinliknande läkemedel).

Buprenorfin används som en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt behandlingsprogram för patienter som är beroende av opioider (narkotika)

Oxycodon används för att behandla svår smärta, som kräver behandling med smärtstillande opioider, eftersom andra smärtstillande medel inte har varit effektiva.

FENTANYL Fentanyl (FTY) 10 ng/ml - Fentanyl är en syntetisk opioid, inom sjukvården använd för smärtlindring. Ämnets effekt är vid en viss dos identisk med heroin.

KETAMIN Ketamin (KET) 1000 ng/ml - Ketamin är ett bedövningsmedel inom kirurgin. Ketamin förekommer som vitt pulver eller tabletter, samt som läkemedel i form av injektionslösning i ampuller, då det kallas Ketalar. - På våra tester kräver det att testet är längre tid än 15 sekunder. för att streck ska synas/komma fram. Just Ketamin stickorna är ofta svagt streck eller obetydligt framhävande på testet.


Vårt drogtest är säkert, snabbt och enkelt att använda med resultat inom 2-5 minuter.

Kontrollen av drogmissbruk sker genom urintestning av testpersonen.

Med en noggrannhet på 99% och CE-godkännande är vårt test ett pålitligt verktyg för säkerhet och trygghet.


Så här använder du testet
1 Bryt foliepaketet och ta ut testet.
2 Doppa testet i ett urinprov i ca 15 sekunder. Viktigt att det får vara i tillräckligt länge så att det suger upp rätt mängd urin
3 Läs resultatet efter  ca 5 minuter. (tänk på att även ett mycket svagt streck är giltigt)Avläsning av resultat

Positiv (+)
Ett färgat streck syns i kontrollfältet. Ingen färgad linje visas i övriga provfält.
Ett positivt resultat visas för missbruksdrogen som den faktiska teststickan avser.

Negativ (-)
Ett färgat streck syns i kontrollfältet och tillhörande testfält.
Det tyder på att koncentrationen av preparatet är under gränsvärdet.

OBS ibland kan strecket bli mycket svagt men det ska då räknas som ett giltigt streck (extra vanligt på KET och BZO)

Ogiltig
Om det inte är några tydliga linjer i varken testfält eller kontrollfält eller om det bara är en linje i testfältet är det inte möjligt att dra några slutsatser av resultatet. Ett nytt test rekommenderas.


Obs! Färgintensitet och bredd på linjerna påverkar inte resultatet.

Hur länge kan läkemedel påvisas i urinen?
Följande uppgifter är ungefärliga. Det finns flera faktorer som spelar in i förhållande till den tid som en drog för missbruk kan spåras i ett drogtest.

PreparatCut-off (ng / ml)Detektion tid
Amfetamin (AMP)10002-4 dagar
Kokain (COC)3002-4 dagar
Cannabis / Marijuana (THC)505-7 dagar *
Metamfetamin / Ecstasy (met)10001-2 dagar
Opiater (OPI)20002 dagar
Bensodiazepin3002-30 dagar **
Oxycodone G.L. används för att behandla svår smärta som kräver behandling


Buprenorfin Actavis används som en del av ett medicinskt, för patienter som är beroende av opioider (narkotika)


 1. Fentanyl (FTY) 10 ng/ml -
 2. Ketamin (KET) 1000 ng/ml -

* Cannabis/ Marijuana (THC) binds till kroppens fettvävnad. Genom regelbunden användning(dagligen) ackumuleras mängden THC därför i kroppen och kommer att kunna upptäckas i urin upp 3 till 4 veckor. Den angivna spårningstiden 5-7 dagar är när drogen endast tagits vid enstaka tillfälle.


** Det finns mer än 20 olika bensodiazepiner och de har flera olika namn. Därför kan spårningstiden varierar kraftigt när det gäller bensodiazepiner. De olika varianterna har varierande halveringstider. Sömntabletter till exempel går mycket snabbt ur kroppen medan lugnande medel kan spåras i upp till 30 dagar efter intag.

Utförliga instruktioner medföljer.