Multitest 10 vanligaste drogerna - Drogtest

 • 89 kr
I lager.

Multi drogtest tio vanligaste drogerna

Apotek365 har utvecklat ett drogtest för att garantera tillförlitliga och säkra resultat. Vårt drogtest erbjuder hög kvalitet till ett överkomligt pris.

Vår produkt omfattar 10 vanligt förekommande droger och är ett utmärkt val för dem som är osäkra på vilka substanser som testpersonen kan ha använt. Vad som gör vårt test unikt är att det inkluderar en inbyggd manipulationskontroll, vilket ger extra trygghet och försäkrar om testets pålitlighet.

Testar för alla dessa droger:

 1. Benzodiazepin
 2. Kokain
 3. Cannabis
 4. Opiater
 5. Amfetamin
 6. Ecstasy
 7. Tradolan, det aktiva innehållsämnet i Tramadol Stada – är ett smärtstillande läkemedel som tillhör klassen opioider som verkar i det centrala nervsystemet
 8. Metadon, är en syntetisk opiat (ett morfinliknande läkemedel).
 9. Buprenorfin, används som en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt behandlingsprogram för patienter som är beroende av opioider (narkotika)
 10. Oxycodon, används för att behandla svår smärta, som kräver behandling med smärtstillande opioider, eftersom andra smärtstillande medel inte har varit effektiva.

Vårt drogtest är säkert, snabbt och enkelt att använda med resultat inom 2-5 minuter.

Kontrollen av drogmissbruk sker genom urintestning av testpersonen.

Med en noggrannhet på 99% och CE-godkännande är vårt test ett pålitligt verktyg för säkerhet och trygghet.


Så här använder du testet
1 Bryt foliepaketet och ta ut testet.
2 Doppa testet i ett urinprov i ca 15 sekunder.
3 Läs resultatet efter 2-5 minuter.

Positiv (+)
Ett färgat streck syns i kontrollfältet. Ingen färgad linje visas i övriga provfält.
Ett positivt resultat visas för missbruksdrogen som den faktiska teststickan avser.

Negativ (-)
Ett färgat streck syns i kontrollfältet och tillhörande testfält. Även en mycket otydlig linje ska räknas som ett godkänt streck.
Det tyder på att koncentrationen av missbruksdrog är under gränsvärdet.

Ogiltig
Om det inte är några linjer i varken testfält eller kontrollfält eller om det bara är en linje i testfältet är det inte möjligt att dra några slutsatser av resultatet. Ett nytt test rekommenderas.

Obs! Färgintensitet och bredd på linjerna påverkar inte resultatet. Även en mycket otydlig linje ska räknas som ett godkänt streck

Hur länge kan läkemedel påvisas i urinen?
Följande uppgifter är ungefärliga. Det finns flera faktorer som spelar in i förhållande till den tid som en drog för missbruk kan spåras i ett drogtest.

PreparatCut-off (ng / ml)Detektion tid
Amfetamin (AMP)10002-4 dagar
Kokain (COC)3002-4 dagar
Cannabis / Marijuana (THC)505-7 dagar *
Metamfetamin / Ecstasy (met)10001-2 dagar
Opiater (OPI)20002 dagar
Bensodiazepin3002-30 dagar **
Oxycodone G.L. används för att behandla svår smärta som kräver behandling


Buprenorfin Actavis används som en del av ett medicinskt, för patienter som är beroende av opioider ( narkotika)


* Cannabis/ Marijuana (THC) binds till kroppens fettvävnad. Genom regelbunden användning(dagligen) ackumuleras mängden THC därför i kroppen och kommer att kunna upptäckas i urin upp 3 till 4 veckor. Den angivna spårningstiden 5-7 dagar är när drogen endast tagits vid enstaka tillfälle.


** Det finns mer än 20 olika bensodiazepiner och de har flera olika namn. Därför kan spårningstiden varierar kraftigt när det gäller bensodiazepiner. De olika varianterna har varierande halveringstider. Sömntabletter till exempel går mycket snabbt ur kroppen medan lugnande medel kan spåras i upp till 30 dagar efter intag.

Utförliga instruktioner medföljer.